Um félagið

Hjólreiðafélag Reykjavíkur er íþróttafélag innan Íþróttabandalags Reykjavíkur. Markmið HFR er að efla hjólreiðar sem íþrótt á Íslandi.
Félagið stendur fyrir keppnum bæði á fjalla- og götuhjólum, auk þess sem á vegum félagsins eru stundaðar æfingar reglulega.
Hjólreiðafélag Reykjavíkur er u.þ.b. 70 ára gamalt og hefur verið virkt af og til þann tíma.

Stjórn

Kolbrún Dröfn Ragnarsdóttir – formaður

Benedikt Magnússon – gjaldkeri  –  gjaldkeri@hfr.is

Davíð Þór Sigurðsson

Friðmey Rut Hassing Ingadóttir

Jón Bjarni Guðmundsson
Þórdís Einarsdóttir

Þórunn Óðinsdóttir

Fulltrúar HFR í stjórn HRÍ

Arnór Barkarson og Erla Björk Sveinbjörnsdóttir – Mótanefnd HRÍ

Ármann Gylfason – Landsliðsnefnd HRÍ

Elsa Gunnarsdóttir – varamaður í stjórn HRÍ og starfsmaður á skrifstofu HRÍ

Þjálfarar

Þjálfarar HFR: 

Agnar Örn Sigurðarson – götuhjól

Albert Jakobsson – MTB

Ármann Gylfason – götuhjól og CX

Árni Már Jónsson – götuhjól

Ása Guðný Ásgeirsdóttir yfirþjálfari – götuhjól

Bergdís Eva Sveinsdóttir – götuhjól og MTB

Bjarki Bjarnason yfirþjálfari MTB – MTB og XC

Bjarni Már Gylfason – götuhjól og CX

Davíð Þór Jónsson – MTB

Elsa Gunnarsdóttir – MTB

Eyþór Þorsteinsson – MTB

Georg Vilhjálmsson – MTB

Gunnar Örn Svavarsson – MTB

Hlynur Þorsteinsson – MTB

Kári Halldórsson – MTB

Kristinn Jónsson – götuhjól

Kristín Edda Sveinsdóttir – götuhjól

Matthew Kanaly – götuhjól

Sólveig Auðar Hauksdóttir – MTB

Steini Sævar Sævarsson – MTB og DH

Sveinn Ottó Sigurðsson – götuhjól

Sædís Ólafsdóttir – MTB

Lög Hjólreiðafélags Reykjavíkur

1. grein – Heiti

Félagið heitir ,,Hjólreiðafélag Reykjavíkur”, skammstafað HFR.

2. grein – Markmið

Tilgangur félagsins er að iðka og efla hjólreiðar sem keppnisíþrótt og glæða áhuga almennings á gildi þeirra.

3. grein – Félagar

Hver sá sem greiðir félagsgjald til félagsins er félagi í Hjólreiðafélagi Reykjavíkur, auk þeirra sem stjórn Hjólreiðafélags Reykjavíkur samþykkir að skuli skrá sem félaga en er undanþeginn greiðslu félagsgjalds af sérstökum ástæðum.  Félagar fara með eitt atkvæði á aðalfundi og öðrum fundum félagsins.  Einstaklingar yngri en 16 ára hafa ekki atkvæðisrétt.

4. grein – Skipulag félagsins

Aðalfundur félagsins hefur æðsta vald í málefnum félagsins.  Stjórn félagsins er æðsti aðili í málefnum þess á milli aðalfunda og mótar starfssemina í aðalatriðum.  Félagsfundi skal boða svo oft sem stjórn ákveður og ef skrifleg ósk kemur fram frá eigi færri en 10 félagsmönnum og tilgreini þeir fundarefni hans.  Halda skal félagsfund eigi síðar en þremur vikum eftir að krafan um hann barst stjórninni og skal boða félagsfundinn með viku fyrirvara.

5. grein – Aðalfundur félagsins

Aðalfundur félagsins skal haldinn eigi síðar en í mars ár hvert.  Til aðalfundar skal boðað með tveggja vikna fyrirvara og skal hann boðaður öllum félagsmönnum skriflega, á póstlista félagsins og á heimasíðu.  Aðalfundur félagsins er löglegur sé löglega til hans boðað, án tillits til hversu margir mæta á fundinn.

Dagskrá aðalfundar skal vera sem hér segir:

 1. Kosinn fundarstjóri og fundarritari
 2. Skýrsla stjórnar um störf félagsins á liðnu starfsári.
 3. Lagðir fram endurskoðaðir reikningar.
 4. Stjórn leggur fram fjárhagsáætlun næsta árs.
 5. Lagabreytingar, ef tillögur liggja fyrir sbr. 12. grein
 6. Kosning í stjórn félagsins;
  1. kosinn formaður,
  2. kosnir 4 einstaklingar í stjórn,
  3. kosnir 2 varamenn og atkvæði greidd um þá,
  4. kosnir 2 endurskoðendur,
  5. kosnir formenn nefnda,
   1. Mótanefnd fjallahjólreiða,
   2. Mótanefnd göthjólreiða,
   3. Mótanefnd fjallabrun,
   4. Fjáröflunarnefnd,
   5. Almenningshjólreiðar,
   6. Bláa Lóns áskorunin.
 7. Skýrslur og tillögur fráfarandi nefnda
 8. Önnur mál.

Á aðalfundi ræður meirihluti atkvæða úrslitum allra mála, sbr. þó 12. grein.  Kosning skal vera skrifleg nema aðeins komi fram ein uppástunga til stjórnarstarfa, þá telst sá sem tilnefndur er, sjálfkjörinn.  Formaður nefndar velur með sér 2-4 einstaklinga í nefndina.  Stjórnarmenn eru hlutgengir í nefndir. Stjórn gegnir hlutverki nefnda ef ekki fæst fólk til að gegna störfum þeirra.

6. grein – Reikningsár og reikningsskil

Reikningsár félagsins skal vera almanaksárið.  Allir reikningar skulu vera komnir til endurskoðenda félagsins eigi síðar en 7 dögum fyrir aðalfund.

7 grein – Félagaskrá

Stjórnin skal halda félagaskrá og endurkoða hana á hverju starfsári.

8. grein – Afsögn stjórnar

Komi til þess að stjórn segir af sér störfum skal boða til félagsfundar og nýir fulltrúar kosnir til sama tíma og fráfarandi fulltrúar voru áður kosnir.

11. grein – Félagsslit

Félaginu verður ekki slitið nema á aðalfundi með samþykki að minnsta kosti 2/3 hluta fundarmanna og því aðeins að getið hafi verið um væntanlega atkvæðagreiðslu um framtíð félagsins í skriflegu fundarboði.  Aðalfundur ráðstafar eigum félagsins verði það lagt niður.

12. grein – Lagabreytingar

Lögum þessum má ekki breyta nema á aðalfundi félagsins, og þarf til þess samþykki 2/3 hluta atkvæðisbærra fundarmanna.Tillögur til lagabreytingar skulu tilkynntar með aðalfundarboði og skulu þær birtar á heimasíðu félagsins eigi síðar en viku fyrir aðalfund.

13. grein – Gildistaka

Lög þessi öðlast þegar gildi.  Jafnframt eru felld úr gildi eldri lög félagsins.

samþykkt á aðalfundi félagsins dags. 5. mars 2005