Hér með er boðað til aðalfundar HFR þann 2. maí 2018 klukkan 20 og fer hann fram í húsnæði ÍSÍ í laugardal.

Samkvæmt lögum félagsins skal hann með tveggja vikna fyrirvara.

Dagskrá aðalfundar skal vera sem hér segir:

Kosinn fundarstjóri og fundarritari
Skýrsla stjórnar um störf félagsins á liðnu starfsári.
Lagðir fram endurskoðaðir reikningar.
Stjórn leggur fram fjárhagsáætlun næsta árs.
Lagabreytingar, ef tillögur liggja fyrir sbr. 12. grein
Kosning í stjórn félagsins;
kosinn formaður,
kosnir 4 einstaklingar í stjórn,
kosnir 2 varamenn og atkvæði greidd um þá,
kosnir 2 endurskoðendur,
kosnir formenn nefnda,
Mótanefnd fjallahjólreiða,
Mótanefnd göthjólreiða,
Mótanefnd fjallabrun,
Fjáröflunarnefnd,
Almenningshjólreiðar,
Bláa Lóns áskorunin.
Skýrslur og tillögur fráfarandi nefnda

Önnur mál.

Á aðalfundi ræður meirihluti atkvæða úrslitum allra mála, sbr. þó 12. grein. Kosning skal vera skrifleg nema aðeins komi fram ein uppástunga til stjórnarstarfa, þá telst sá sem tilnefndur er, sjálfkjörinn. Formaður nefndar velur með sér 2-4 einstaklinga í nefndina. Stjórnarmenn eru hlutgengir í nefndir. Stjórn gegnir hlutverki nefnda ef ekki fæst fólk til að gegna störfum þeirra.